Techniki pakowania

Techniki pakowania

Pakowanie

W zakresie naszych wdrożeń znajdują się liczne projekty, dotyczące procesu pakowania gotowego wyrobu. Głównym celem dla użytkownika takich systemów jest automatyzacja procesu, zwiększenie jego wydajności oraz podniesienie standardów technologicznych. Gwarantuje to przyspieszenie pracy całej taśmy, nie umniejszając przy tym właściwemu zapakowaniu każdego elementu .

Techniki pakowania muszą zostać odpowiednio dostosowane do potrzeb wydajnościowych zakładu – w miejscach, gdzie istotny jest czas oraz masowa produkcja, zostaną wykorzystane inne rozwiązania, niż w halach nakierunkowanych na pojedyncze sztuki. Istotna jest również sama branża, ponieważ maszyny pakujące powinny zostać inaczej zaprojektowane oraz zaprogramowane w przypadku kontaktu z kruchą żywnością, niż części motoryzacyjnych. Dlatego tak istotne jest dokładne zapoznanie się z działalnością Klienta przed przystąpieniem do realizacji zlecenia.

Jednym z projektów, zrealizowanych dla inwestora z branży cukierniczej była wymiana istniejących napędów maszyny na znacznie szybsze i dokładniejsze serwo napędy. W wyniku wdrożenia oprogramowania, cięcie opakowania odbywa się w tzw. „locie” , co pozwoliło na uzyskanie większej wydajności o 100% oraz znaczącej poprawy dokładności cięcia (z tolerancją do 1 mm).

Innym, innowacyjnym rozwiązaniem technicznym w tym obszarze, którego wdrożeniem możemy się pochwalić jest modernizacja systemu sterowania maszyny wykorzystywanej do wyrobów mięsnych. Wdrożona koncepcja pozwoliła inwestorowi na uzyskanie aż sześciokrotnego zwiększenia wydajności.

Automatyka przemysłowa wymaga dużego doświadczenia, kreatywności, a także zaplecza technicznego. Bez tych elementów nie zostanie ona zrealizowana we właściwy sposób, wiążąc się z brakiem korzyści ekonomicznych dla przedsiębiorstwa.


pozostała oferta