Systemy informatyczne

Systemy informatyczne

Oprogramowanie informatyczne

Na potrzeby naszych klientów, opracowujemy aplikacje pod Windows. Tworzymy oprogramowanie informatyczne maszyn, a także do systemów ciągłego pomiaru emisji zanieczyszczeń, pochodzących z zakładu utylizacji odpadów medycznych. Praca nad tym rozwiązaniem wymagała dużego zaangażowania kadry inżynierskiej, ale w efekcie możemy pochwalić się produktem, który w łatwy sposób możemy zaimplementować na tego typu obiektach.

Wykorzystywane systemy informatyczne w przemyśle umożliwiają archiwizację istotnych parametrów pracy maszyny sterowanego obiektu. Dane, które są rejestrowane w bazach są łatwe do interpretacji przez personel zarządzający. Wspólnie z użytkownikiem naszych produktów wyznaczamy charakterystyczne punkty opracowywanych aplikacji. W wyniku czego użytkownik otrzymuje system, pozwalający na opracowanie raportów produkcyjnych dotyczących: żywotności maszyny, zestawień tabelarycznych, wykresów archiwalnych, czy też wykresów aktualnych danych produkcyjnych.

Każdy przygotowany przez nas system informatyczny zapewnia znaczne zwiększenie szybkości oraz wydajności procesu produkcyjnego. Kadra może łatwo opracować najbardziej optymalne parametry, porównując wyniki oraz testując nowe rozwiązania. W rezultacie maszyny pracują sprawniej, nie tracąc przy tym na wysokiej jakości każdego zrealizowanego zadania. Oprogramowanie pozwala też prosto przygotować raport z wynikami, który może następnie zostać przedstawiony zarządowi bądź klientom.

Ponadto nasze oprogramowania informatyczne znajdują zastosowanie w każdej branży przemysłowej – od rolniczej, przez chemiczną i spożywczą, po motoryzacyjną. Czyli w każdym zakładzie produkcyjnym wykorzystującym automatyzację przemysłową.

Jesteśmy producentem i zarazem właścicielem marki oprogramowania przemysłowego dla ciągłych pomiarów emisji zanieczyszczeń do środowiska.


pozostała oferta