Rozwiązania innowacyjne prototypowe

Rozwiązania innowacyjne prototypowe

Rozwiązania prototypowe

Dostępne na rynku technologie nie zawsze są w stanie sprostać potrzebom użytkowników końcowych, zarówno pod kątem oczekiwanej funkcjonalności, jak również wydajności. Podejmujemy się projektowania rozwiązań nietypowych, indywidualnie dostosowanych do zdefiniowanych założeń funkcjonalnych naszych klientów. Projektowanie rozwiązań prototypowych wymaga zdecydowanie odmiennego podejścia do tematu, a sukces ich wdrożenia jest uzależniony od odpowiedniego zdefiniowania założeń technicznych. Dlatego w procesie realizacji tego typu projektów kładziemy szczególny nacisk na aktywne zaangażowanie naszych klientów oraz ich ścisłą współpracę
z zespołem naszych projektantów na każdym etapie wykonywanych prac.

Jedną z aplikacji, którą możemy się pochwalić jest wykonanie maszyny przeznaczonej do pracy w technice głębokich wierceń. Zastosowane rozwiązanie pozwoliło na uzyskanie otworów długości kilku metrów, w stali przy średnicy kilku milimetrowej. Tego typu otworowanie często stosowane jest przy prasach mimośrodowych celem doprowadzenia medium smarującego do elementów ruchomych wału korbowego.


pozostała oferta