O firmie

misja firmy

Misją naszej firmy jest rzetelne, profesjonalne i terminowe podejście do rozwiązywania problemów technicznych.

Firma Aprotech nieprzerwanie od 2007 roku swoją działalność koncentruje na dostawie kompleksowych rozwiązań technicznych, dostosowanych do zidentyfikowanych oczekiwań odbiorców. Przedmiotem naszej oferty jest myśl inżynierska, która na etapie końcowym przekształca się w gotowe, niejednokrotnie unikatowe rozwiązanie dla użytkownika końcowego. Nasza oferta jest dopasowana do potrzeb odbiorców, funkcjonujących w różnych gałęziach przemysłu.

Specjalizujemy się w projektowaniu, wykonawstwie oraz wdrażaniu systemów sterowania dla nowych urządzeń i linii technologicznych oraz modernizacji układów dla zespołów już istniejących. Projektujemy, wykonujemy oraz wdrażamy kompletne układy mechaniczne: maszyny, manipulatory, linie technologiczne.

Nie obawiamy się nowych wyzwań, stawianych przez branżę techniczną, ponieważ wiemy,
że odpowiednie przygotowanie oraz doświadczenie stanowi gwarancję efektywnego rozwiązania najbardziej złożonych problemów technicznych.

Jesteśmy świadomi, że każdy klient to indywidualne rozwiązanie, ściśle dostosowane do jego oczekiwań.

nasz zespół

Siłę naszej firmy stanowi wykwalifikowany i doświadczony zespół ludzi, który powierzone zadania realizuje z wielkim zaangażowaniem oraz pasją.

Odpowiednie narzędzia inżynierskie oraz przygotowanie techniczne kadry w połączeniu z rzetelnym podejściem, doświadczeniem oraz zaangażowaniem pozwala nam osiągnąć sukcesy. Biorąc pod uwagę specyfikę branży technicznej oraz dynamizm następujących w jej otoczeniu zmian, nieustannie inwestujemy w podnoszenie kwalifikacji zatrudnianego zespołu.

Warunkiem koniecznym osiąganych sukcesów w tak wymagającej branży, jaką jest branża techniczna jest dostęp do najnowszej wiedzy technicznej, co umożliwia nam współpraca z pracownikami akademickimi, którzy wspierają nasze projekty swoją wiedzą merytoryczną.

Zdajemy sobie sprawę, że sukces naszej firmy jest wynikiem pracy całej załogi.

rzetelność

Nasi klienci zawsze mogą liczyć na wiarygodne informacje na temat korzyści i zagrożeń, związanych z realizacją projektu oraz profesjonalne wsparcie techniczne na każdym etapie jego trwania.

profesjonalizm

Zadanie realizujemy z pełnym zaangażowaniem, w oparciu
o najnowocześniejsze narzędzia inżynierskie, aktualną wiedzę techniczną oraz we współpracy z zaufanymi oraz sprawdzonymi partnerami.

terminowość

Szanujemy czas naszych klientów, pracując zgodnie z wspólnie uzgodnionym harmonogramem. Zawsze dotrzymujemy określonych terminów.

trzy kroki do sukcesu

Źródłem największej satysfakcji dla nas jest zadowolenie naszego klienta, a nagrodą rosnący wskaźnik odbiorców, podtrzymujących z nami kontakt.

koncepcja

Tworzenie koncepcji jest najważniejszym etapem, warunkującym sukces realizowanego projektu. Każda wdrażana przez nas aplikacja zostaje poprzedzona jej analizą oraz stworzoną koncepcją projektu. Dbamy aby klienci aktywnie uczestniczyli w pracy nad koncepcją. Takie podejście umożliwia dostawę, zgodną z oczekiwaniami odbiorcy.

projektowanie i oprogramowanie

Realizujemy projekty kompleksowo. Wykonujemy dokumentacje techniczne oraz aplikacje dla sterowników różnych producentów. Projekty wykonywante są przy wykorzystaniu najnowszych, dostępnych narzędzi inżynierskich.

wykonawstwo

Wynikiem wcześniejszych prac koncepcyjnych jest kompleksowe wykonawstwo. Rozbudowana oferta w zakresie usług elektrycznych oraz mechanicznych umożliwia nam kompleksową realizację inwestycji o charakterze wielobranżowym. Dostarczamy również gotowe urządzenia zaprojektowane oraz wykonane zgodnie z określoną wspólnie z klientem koncepcją.