Aktualności

PRACA DLA MŁODYCH

Od 1 stycznia 2016 roku ruszył program ?Praca dla Młodych”.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w programie od początku nowego roku mogą zgłaszać się do urzędów pracy w swojej gminie. Umowy między starostą a pracodawcą lub przedsiębiorcą, na podstawie której otrzymają refundację, będą mogły być zawierane już od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Program daje szansę młodym ludziom wejścia na rynek pracy, gdy nie mają jeszcze wystarczających kwalifikacji i doświadczenia. Nasza firma również pragnie uczestniczyć w programie, dając szansę młodym ludziom na rozwój swoich umiejętności w załodze naszej firmy. Staż w naszej firmie daje szansę zdobycia doświadczenie oraz uczestnictwa w ciekawych projektach.

Osoby zainteresowane odbyciem stażu w naszej firmie zapraszamy do kontaktu z nami. Więcej informacji można uzyskać również w gminie, do której Państwo przynależą.